Fundusze Europejskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


Zapytania ofertowe/rozeznania rynku

12 stycznia 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 8 Uczestników Projektu „Młodzi na start", nr Projektu POWR.01.02.02-18-0239/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 • Kurs komputerowy ECDL - CAD S8 – liczba Uczestników: 2 osoby
 • Chromatografia jonowa – specjalistyczny kurs laboratoryjny – liczba Uczestników: 2 osoby
 • Kurs komputerowy ECDL z certyfikatem – liczba Uczestników: 4 osoby

Dokumenty do pobrania:


2 listopada 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 15 Uczestników Projektu „Młodzi na start”, nr Projektu POWR.01.02.02-18-0239/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 • Kurs komputerowy ECDL z certyfikatem - Liczba Uczestników: 8 osób
 • Kurs komputerowy ECDL - edycja obrazów moduł S4 - Liczba Uczestników: 2 osoby
 • Kurs wizażu - Liczba Uczestników: 1 osoba
 • Operator wózka widłowego - Liczba Uczestników: 3 osoby
 • Operator CNC - Liczba Uczestników: 1 osoba

Dokumenty do pobrania:


26 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 5 Uczestników Projektu „Młodzi na start”, nr Projektu POWR.01.02.02-18-0239/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 • Kurs komputerowy ECDL z certyfikatem - Liczba Uczestników: 5

Dokumenty do pobrania:


13 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 5 Uczestników Projektu „Młodzi na start”, nr Projektu POWR.01.02.02-18-0239/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 • Kurs komputerowy ECDL z certyfikatem - Liczba Uczestników: 5

Dokumenty do pobrania:


28 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 8 Uczestników Projektu „Młodzi na start”, nr Projektu POWR.01.02.02-18-0239/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 • Kurs komputerowy ECDL z certyfikatem - Liczba Uczestników: 7
 • Kurs fryzjerski - Liczba Uczestników: 1

Dokumenty do pobrania:


28 czerwca 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 18 Uczestników Projektu „Młodzi na start”, nr Projektu POWR.01.02.02-18-0239/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

 • Kurs komputerowy ECDL z certyfikatem - Liczba Uczestników: 13
 • Kurs wizażu - Liczba Uczestników: 1
 • Operator CNC - Liczba Uczestników: 1
 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym - Liczba Uczestników: 2
 • Pierwszy stopień księgowości - Liczba Uczestników: 1

Dokumenty do pobrania: